My Calendar

Tuesday, 15 June 2010

Academic Word

Pautan berikut sangat membantu dalam menperkasakan kosa kata untuk membolehkan penulisan dilakukan dengan lebih baik. Benar, menulis perlu tepat dan betul, tetapi kosa kata yang pelbagai (tidak berulang-ulang juga mesti diberikan perhatian sewajarnya)

No comments: