My Calendar

Sunday, 12 February 2012

Musuh Dalam Selimut

Saya seringkali terlepas pandang perkara ini "musuh dalam selimut" atau "gunting dalam lipatan". Saya perlu lebih berhati-hati dan mencerakinkan persekitaran saya dengan lebih kemas dan teratur. Kemudian, saya susun umpama "menarik rambut dalam tepung". Saya berdoa kepadaNya agar sentiasa memberikan saya keampunan dan bimbingan dan ujian yang berlaku ini.

No comments: