My Calendar

Friday, 2 July 2010

Submission

Dengan izin Allah, satu proses telah selamat dilalui. Pagi tadi, tiga salinan tesis diserahkan kepada "Research Office" untuk permohonan tarikh peperiksaan lisan (Viva).


Apa sebenarnya perasaan dalam diri? Jawapannya ialah: gembira dan risau! Gembira kerana "halangan" pertama untuk memuaskan hati tuan penyelia bagi membolehkan tesis dikemukakan untuk tujuan peperiksaan lisan dan SANGAT RISAU memikirkan apakah agaknya yang bakal ditanya oleh pemeriksa dalam dan luar pada hari peperiksaan lisan kelak.

Semoga sentiasa dalam lindungan, bimbingan dan dimudahkanNya.

No comments: