My Calendar

Sunday, 27 February 2011

Kajian Perpustakaan

Jadual kerja menjadi semakin padat dan banyak juga kerja-kerja sedikit kucar kacir. Risau sejujurnya mengenangkan pengurusan masa yang masih berada pada kategori lemah. Walaupun sudah memulakan tugas sejak November 2010 dan pengajaran yang bermula pada Januari 2011, nyata saya masih belum begitu mahir dengan suasana. Saya sentiasa memohon kepadaNya agar diberikan kekuatan dan dalam lindunganNya dalam segenap perkara.

Saya diminta menyampaikan kuliah bagi pelajar pasca siswazah khusus bagi tajuk kajian perpustakaan (literature review). Saya sedaya upaya menyediakan bahan yang mudah difahami dan lebih bersifat praktikal.

Pengalaman peribadi saya sendiri menghadiri kursus kaedah penyelidikan wajib sebelum melanjutkan pengajian tempohari terlalu bersifat umum. Lantas, saya kira perkongsian yang besifat praktikal adalah lebih diperlukan. Saya lebih mengharapkan kepada konsep know-how kepada pelajar-pelajar yang hadir dalam kuliah saya.


Antara garapan lima langkah utama ialah, bagaimana mencerakinkan tajuk kepada kata-kunci berkaitan, mencari bahan-bahan rujukan, kepentingan melakukan analisa dokumen, peri pentingnya menulis dengan berkesan bersama laras penulisan teknikal yang cermat. Itu antara intipati bahan yang saya sampaikan. Tidak ketinggalan, saya turut berkongsi bagaimana seharusnya kita membaca dan melakukan diagnosis terhadap artikel kita. Saya amat berharap, perkongsian yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada mereka semua yang sedang menjalankan penyelidikan sarjana dan kedoktoran, insya Allah.

No comments: