My Calendar

Saturday, 30 April 2011

Gagal

Keputusan akhir gred kursus yang saya diamanahkan untuk mengajar pada semester kali ini telah siap. Sepanjang saya bergelar pensyarah, keputusan kali ini adalah rekod tercorot yang pernah dicatatkan. Bilangan pelajar yang gagal adalah sangat-sangat tinggi peratusannya dan mereka yang lulus juga hanya sekadar dengan kelulusan "cangkul" sahaja.

Saya benar-benar "terpukul" dengan pencapaian ini dan memerlukan saya menilai kembali kelemahan dan kekuatan saya dalam aspek pengajaran. Saya lihat, usaha saya untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada pelajar juga kurang berhasil. Barangkali, usaha yang dibuat tidak mencukupi dan strategi saya adalah meleset!

Entah, saya sedikit buntu dan memohon kepadaNya agar diampunkan dosa-dosa saya :(

1 comment:

Aliyas @ Ashaari B Hasan Habidin said...

ya sahabat... mereka semua dah pandai da salah pengurusan masa dia org latu