My Calendar

Wednesday, 25 May 2011

Smart Partnership

Walaupun usaha awal saya untuk mewujudkan Research Incubator pada peringkat awal kepulangan saya tempohari kurang berhasil, kini saya agak gembira juga. Tanpa dirancang dengan teliti, seorang pelajar saya (Elektronik Digit) dahulu yang kini menjadi jurutera di sebuah syarikat membuka ruang kerjasama antara kumpulan penyelidikan saya bersama syarikat tempat beliau bekerja.

Hasilnya, Tuan Shazlan sudi berkunjung untuk kali kedua memberikan input berguna kepada pelajar-pelajar penyelidikan di bawah seliaan saya. Bukan itu sahaja, beliau juga bersetuju untuk memberikan beberapa bantuan lain yang saya lihat sangat signifikan dalam memajukan kumpulan penyelidikan ini.


Walaupun kumpulan penyelidikan ini masih terlalu muda, tetapi saya harus melihatnya sebagai satu aset yang begitu tinggi nilainya. Ahli kumpulan juga kini bertambah dengan dua pelajar menjalankan latihan industri, menyemarakkan lagi budaya penyelidikan. Saya perlu lebih tekun dan serius menetapkan indeks penilaian prestasi agar kumpulan penyelidikan ini bukanlah bersifat jaguh kampung semata-mata!

No comments: