My Calendar

Friday, 14 September 2012

Bukan Sekadar Sebuah Kolej Kediaman


Ada sesetengah pihak melihat, mentadbir sesebuah kolej kediaman di Universiti, tidaklah sesukar mana, kerana yang diurus tadbir adalah pelajar Universiti dan bukan kanak-kanak tadika!

Kerana, secara kasarnya kelihatan mengurus kolej kediaman tidak lebih daripada menyediakan penginapan kepada para penghuni dan melaksanakan beberapa aktiviti pelajar untuk memenuhi indeks pengukur prestasi (KPI) dan melaksanakan beberapa tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Jika inilah sahaja ruang lingkup sebuah Kolej Kediaman di Universiti, maka banyak perkara perlu disemak dan diperhalusi. Alangkah baiknya andai Kolej Kediaman yang merupakan "rumah kedua" semua pelajar tahun satu di Universiti "bukan sekadar sebuah kolej kediaman".

Untuk muncul melangkaui sempadan kebiasaan, strategi-strategi berikut cuba dipergiatkan:

1. Menguruskan Kolej Kediaman seumpama mengurus sebuah syarikat atau perniagaan.
Konsep "keusahawanan" mesti diterapkan dalam segenap aspek. Minimumkan kos atau mungkin hapuskan sahaja kos-kos yang membebankan, sebaliknya sumber kewangan mesti dijana sendiri dan tidak hanya bergantung kepada dana sedia ada.

2. Merangka pelan perubahan ke arah memastikan "jenama" Kolej Kediaman mendapat tempat di hati penghuni dan seluruh khalayak Universiti.
Dalam hal ini, analisa SWOT diperlukan agar jenama yang cuba dikembangkan selari dengan sumber-sumber yang ada di Kolej Kediaman. Ada tikanya, kontroversi juga perlu, tetapi perlu juga diperhalusi dengan berhati-hati.

3. Melatih ahli pasukan yang memahami dan menghargai konsep ilmu.
Ini sangat penting, kerana menguruskan Kolej Kediaman bukan kerja "one man show". Sangat membantu andai ahli pasukan juga berjaya menghayati mengapa Kolej Kediaman perlu lebih daripada sekadar lokasi penginapan!

No comments: