My Calendar

Saturday, 18 September 2010

Menulis tesis

Ramai juga yang sering bertanya akan tempoh yang saya ambil untuk menulis tesis PhD. Sejujurnya soalan ini agak sukar untuk saya jawab secara tepat. Kerana proses penulisan tesis saya telah saya mulakan ketika saya menyediakan kertas-kertas jurnal dan persidangan bagi setiap pakej kerja (work packages) yang dipersetujui antara saya dan penyelia.

Saya yakin dan percaya, ini adalah falsafah penulisan (writing philosophy) yang dilatih dan cuba diterapkan oleh penyelia saya. Apa yang pasti, proses akhir menyudahkan tesis saya ambil kira-kira adalah satu bulan sebelum saya serahkan draf tesis kepada penyelia untuk tujuan semakan. Saya menyemak tesis sebelum diserahkan kepada penyelia hampir lima kali, kerana saya sangat bimbangkan kesilapan-kesilapan ini boleh menganggu emosi penyelia saya untuk menyemak.

Selain itu, dalam menyudahkan tesis juga, peranan isteri saya adalah sangat signifikan. Isteri membantu saya dalam proses-proses menyemak kesalahan ejaan dan persembahan tesis. Tidak kurang juga seorang rakan baik yang sudi meluangkan masa sepintas lalu menyemak tesis saya.

Saya juga sangat menyanjungi kesungguhan penyelia saya membaca tesis saya hanya dalam masa lima hari. Saya pernah juga mendengar bahawa proses semakan oleh penyelia adalah situasi yang agak kritikal. Ini sangat benar! Apa yang paling ditakuti ialah sekiranya penyelia merasakan penulisan tesis kita masih belum mencapai tahap yang boleh melayakkan kita untuk membuat serahan (submission) bagi tujuan peperiksaan lisan (viva). Selain itu, risau juga andainya penyelia meminta kita mengulang eksperimen atau menjalankan simulasi baru!

Dalam kes saya misalnya, penyelia tidak begitu gembira dengan bab keempat dan memerlukan penambahbaikan. Dengan izinNya, simulasi yang selama ini saya terperangkap dapat saya selesaikan dalam tempoh dua jam. Bagi saya, ini adalah kuasa dariNya. Jadi sebab itulah, kita tidak layak untuk merasa diri kita hebat dan unggul dengan kejayaan PhD ini.

Dalam menyudahkan penulisan tesis saya, senarai semak berikut (sebahagiannya) telah saya bina bagi memudahkan saya mengingati falsafah penulisan tesis saya dan pada masa yang sama bagi memastikan tahap keseragaman tesis adalah pada tahap terbaik. Contohnya, bagaimana menulis ringkasan (abbreviation), penulisan label (caption) pada rajah dan jadual, adakah perlu semua rajah dilukis semula dll.


Selain dari aspek persembahan yang perlu dijaga tahap keseragamannya, penggunaan kosa kata dan tatabahasa Inggeris juga perlu dipastikan berada pada tahap memuaskan. Elakkan dari menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dan membina ayat yang terlalu pendek (lazimnya tidak lengkap) dan terlalu panjang (lazimnya berulang-ulang). Antara kesilapan lazim yang saya sering lakukan misalnya:
  • Articles
  • Tenses
  • Subject verb agreement
Saya ingin juga mencadangkan supaya kita menghadiri kelas-kelas pengukuhan tatabahasa yang disediakan secara percuma oleh pihak universit, dan dalam kes saya pengetahuan yang saya pelajari sangat-sangat membantu.

Di sini juga secara peribadinya saya memuji Latex yang banyak membantu saya. Bagi yang menggunakan Mirosoft Word, saya juga pasti Word 2007 misalnya banyak kemudahan yang boleh digunakan.

"Apa yang pasti, saya turut mengakui ini bukan satu proses yang mudah dan tidak juga sukar. Tetapi sedikit perancangan yang teliti dan rapi diperlukan. Bertanya, bertanya dan bertanyalah!"

No comments: