My Calendar

Tuesday, 14 September 2010

Pembetulan Minor

Ogos tempohari antara agenda utama ialah menyudahkan urusan pembetulan tesis PhD yang diberikan tempoh selama empat bulan (tempoh maksimum yang diberikan di Brunel University bagi kes - pembetulan minor).Ramai juga yang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan minor corrections? Bagi menjawab persoalan ini, huraian berikut adalah khusus kepada mereka yang mengikuti pengajian PhD di UK dan untuk lebih spesifik di Brunel.

Pembetulan minor diberikan kepada calon PhD sekiranya pemeriksa bersetuju bahawa calon telah dapat mempertahankan tesis mereka dalam peperiksaan lisan dan pada masa yang sama mereka bersetuju bahawa kualiti tesis yang dipersembahkan adalah layak untuk dianugerahkan ijazah doktor falsafah. Akan tetapi, pemeriksa-pemeriksa juga berpendapat terdapat ruang yang memerlukan penambahbaikan.

Antaranya ialah kesilapan/kekeliruan/kelemahan dalam aspek:
  • bahasa - ejaan, tatabahasa, struktur ayat, dll
  • persembahan - rajah, jadual, dll
  • fakta - terlalu umum, bersifat cenderung kepada sesuatu aspek sahaja, dll

Merujuk kepada kes khusus di Brunel, berikut adalah proses-proses yang berlaku sehingga sijil ijazah doktor falsafah kita dikeluarkan.
  1. Setelah selesai semua pembetulan minor dibuat, segala perubahan perlu disahkan oleh seorang pemeriksa (lazimnya pemeriksa dalam sahaja) sebelum pengesahan dibuat untuk tujuan penganugerahan.
  2. Berikutnya, kita perlu menunggu surat penganugerahan yang akan dikeluarkan oleh Student Centre dan kemudiannya memerlukan kita menyerahkan salinan elektronik tesis PhD kita kepada pihak perpustakaan.
  3. Sekiranya status tesis kita adalah sulit untuk tempoh dan atas alasan tertentu, kita juga boleh berbuat demikian dan dengan ini tesis kita akan diperlihara statusnya sehingga tempoh berstatus sulit selesai.
  4. Proses berikutnya adalah menunggu sijil ijazah doktor falsafah kita dikeluarkan dan ini hanya dikeluarkan selepas mesyuarat senat dalam urusan penganugerahan selesai.

Kepada yang telah sampai ke garisan penamat larian maraton PhD, syabas dan tahniah diucapkan. Moga kejayaan yang diukir tidak sama sekali menjadi tiket untuk kita bersifat meninggi diri. Kepada yang sedang berusaha, gandakan usaha dan usah lupa memanjatkan doa kepada pemilikNya. "Selamat bertemu di puncak kejayaan".No comments: