My Calendar

Tuesday, 2 November 2010

Tiga Lokasi

Mengikuti pangajian di sini, pemilihan lokasi tempat kita tinggal juga tidak kurang pentingnya untuk kita fikirkan. Selain faktor kos, faktor lain juga mesti diambil kira, misalnya dalam atau luar kampus, siapakah rakan serumah juga kemudahahan yang ada. Saya sarankan, bagi yang bakal mengikuti pengajian, kajian dalam menentukan lokasi tempat tinggal perlu dibuat.

Tahun 1

Tahun 1


Tahun 2 dan 3

Saya telah melalui pengalaman tinggal dalam dan luar kampus. Semuanya ada baik buruknya, tetapi pilihlah yang paling memberikan keselesaan kepada kita.

No comments: