My Calendar

Saturday, 31 January 2015

Peperiksaan Lisan (Viva) memerlukan latihan

Tekanan sebagai pelajar penyelidikan (PhD atau Sarjana) ternyata jauh berbeza. Selagi tesis belum dihantar, selagi belum dipertahankan, selagi itu umpamanya serba resah. Esok, akan dijalankan inisiatif baharu dalam kumpulan penyelidikan yang dikendalikan. Tujuannya jelas iaitu mengukur berdasarkan dua (2) aspek utama penyelidikan: tesis (penulisan) dan keboleh mempertahankan tesis (penyampaian). Diharapkan latihan seperti ini akan menjadikan para pelajar "seronok" dicabar keupayaannya.

Usai sesi peperiksaan lisan olok-olok ini akan diberikan rumusan dan beberapa input penting, misalnya bagaimana menulis tesis dengan lebih berkesan, alat bantu dalam penulisan tesis, penerbitan berkesan dan banyak lagi.

Selagi boleh dibantu, akan dibantu agar mereka lebih berjaya!


No comments: