My Calendar

Wednesday, 22 December 2010

Menulis kertas persidangan

Panduan berikut boleh dipertimbangkan bagi yang ingin mula menulis kertas persidangan sama ada untuk persidangan peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Lazimnya, setiap persidangan meletakkan peraturan tertentu berhubung bilangan muka surat yang diizinkan, ada yang empat, enam dan sepanjang pengalaman saya yang maksimum ialah lapan muka (dengan dua ruangan - two columns).

Selain itu, penganjur persidangan juga telah menyediakan template untuk digunapakai bagi memastikan konsistensi kertas persidangan terjaga, lazimnya dalam format Microsoft Word dan juga Latex.

Berdasarkan pengalaman, apa yang saya lakukan ialah dalam setiap work packages pengajian PhD saya, artikel untuk dihantar kepada jurnal disediakan. Selepas itu, setiap contributions dipecah-pecahkan bagi membentuk kertas persidangan. Kaedah ini sangat membantu, bukan sahaja dalam aspek kuantiti penerbitan kita malah juga dalam aspek penilaian kualiti kandungan kertas tersebut.

Untuk memudahkan penulisan kertas persidangan, saya juga menyediakan senarai semak dan panduan yang saya rangka sebelum menulis/menyediakan kertas persidangan. Antara perkara penting yang boleh diambil kira ialah:
  • Tajuk yang dipilih mestilah bersifat ringkas, padat dan menepati kandungan kertas. Elakkan tajuk yang terlalu panjang dan tidak menggambarkan sumbangan kertas persidangan.
  • Sediakan rangka abstrak yang perlu ditulis dengan kemas, tepat dan perlu diberikan perhatian serius. Abstrak adalah gambaran awal kualiti kertas yang dihasilkan.
  • Bagi komponen-komponen lain, senarai semak berikut saya kira dapat membantu dalam proses penyediaan kertas persidangan.

Semoga panduan dan perkongsian ini dapat menyemarakkan semangat saya untuk terus menulis dan membawa manfaat kepada rakan-rakan lain. Selamat maju jaya!

1 comment:

M. H. Jabbar said...

terima kasih atas perkongsian.