My Calendar

Tuesday, 21 July 2009

Klinik Akademik 6: Bagaimana Menulis Bahagian Pengenalan?

Pengenalan:
Menulis bahagian pengenalan tidak boleh dipandang mudah. Bahagian ini boleh memberikan gambaran awal terhadap menarik atau membosankan kajian yang dijalankan.. Justeru, teknik yang berkesan dalam menulis bahagian ini perlu dipelajari.

Panduan:
Berikut adalah empat komponen utama bagi menulis bahagian pengenalan dan merupakan pandangan peribadi penulis. Terdapat tiga panduan utama dalam bahagian ini:

  1. Perlu ditulis berdasarkan konsep "broad to specific"
  2. Pastikan antara satu perenggan kepada perenggan yang lain mempunyai jambatan (bridging) yang sempurna bagi mengelakkan penceritaan nampak tergantung (story board).
  3. Latar penceritaan (story board) untuk bahagian ini perlu dibina terlebih dahulu sebelum penulisan dimulakan.

Nota: Sila klik pada imej untuk paparan yang sebenar.

No comments: