My Calendar

Sunday, 26 July 2009

PhD: Key Performance Indicator (KPI) for PhD Study

Meletakkan KPI atau petunjuk prestasi adalah penting bagi membolehkan satu penanda aras (bench mark) dibentuk. Dalam pengajian PhD (UK system - research based PhD), penerbitan adalah satu elemen yang penting walaupun tafsiran berbeza-beza mengikut pengalaman dan persepsi penyelia. Umumnya, adalah sangat bagus jika kita berjaya menerbitkan hasil kerja PhD kita dalam jurnal berwasit dengan impak faktor yang tinggi.

Menariknya, saya terbaca di laman blog Dr. Zaidi (http://norzaidi.blogspot.com/) digariskan KPI untuk pelajar-pelajar PhD di bawah seliaan beliau.

  1. Penerbitan artikel dalam SCOPUS: 3
  2. Penerbitan buku: 1
  3. Penerbitan prosiding: 2
  4. Pembentangan Seminar/Konferen: 1 peringkat antarabangsa, 2 peringkat kebangsaan
  5. Inovasi: 3 pingat
  6. Geran Penyelidikan: 1

Semoga, saya juga mampu mendapatkan sesuatu yang boleh memberikan sumbangan kepada agama, bangsa dan negaga, juga kepuasan kepada diri sendiri.

No comments: