My Calendar

Monday, 31 December 2007

Table of Article Reviews

Rasanya (sekadar cadangan), selepas kita membaca artikel untuk penyelidikan kita, selain daripada menjadikannya kepada peta minda, kaedah penjadualan juga boleh membantu memudahkan kita untuk mengkelaskan dapatan dari bahan bacaan kita.
Rekod seperti ini penting, terutama sekali dalam menentukan "gap" dan "research direction" dalam penyelidikan kita. Selain dari pengajian peringkat PhD dan Sarjana, rasanya kaedah ini juga boleh diguna pakai untuk PSM, bagi menjadikan PSM itu "kecil tetapi signifikan".

No comments: